Yêu cầu – Điều kiện

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam và những yêu cầu cần biết. Các yêu cầu, điều kiện chứng nhận lãnh sự và các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

Tháng 10/2019 vừa qua, trang Lãnh sự Việt Nam cũng đã công bố danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự. Danh sách này đã cập nhập thêm 6 quốc gia và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Việc nắm trong …

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

Cũng giống Yêu cầu cụ thể đối với các giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự, thì Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự cũng được chia làm 2 mảng để dễ hiểu và thực hiện hơn: một tài liệu là do …

Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

dich vu hop phap hoa lanh su, chung nhan lanh su, ho chi minh

Giới thiệu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt (PNVT) lập ra trang web này với mục đích chính như sau: Xem dịch vụ chính khác của PNVT trên Youtube [embedplusvideo height=”343″ width=”610″ editlink=”http://bit.ly/2qvX3sb” standard=”http://www.youtube.com/v/yetslkvuVY0?fs=1″ vars=”ytid=yetslkvuVY0&width=610&height=343&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1807″ /] Cung cấp thông tin đầy đủ, xúc tích, đơn giản để người đọc có thể hiểu nhanh, chính xác. …

Giới thiệu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Yêu cầu cụ thể đối với các giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự

Khi nói đến chứng nhận lãnh sự, chúng ta chia làm 2 mảng tài liệu theo quốc gia, một tài liệu là do nước ngoài cấp và một tài liệu là do Việt Nam cấp. Và như vậy, thì yêu cầu về loại giấy tờ cũng khác nhau. Yêu cầu đối với tài liệu gốc …

Yêu cầu cụ thể đối với các giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự

cac loai giay to duoc mien hop phap hoa lanh su, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nhiều người hiểu lầm rằng hễ giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự là không cần phải chứng nhận lãnh sự nữa, chỉ đúng trong một số trường hợp, và một số trường hợp buộc phải chứng nhận lãnh sự, chẳng hạn như giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhập tịch… …

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Scroll to Top