Văn bản pháp luật

Gồm các văn bản quy định pháp luật: Nghị định 111/2011/NĐ-CP, Thông tư 01/2012/TT-BNG, Nghị định 111/2011/NĐ-CP, Thông tư 20/2015/TT-BTP, Thông tư 157/2016/TT-BTC, Nghị định 111/2011/NĐ-CP về hợp pháp hóa lãnh sự

Luật xuất nhập cảnh 2019

Luật xuất nhập cảnh 2019

Luật xuất nhập cảnh 2019 (2019 law of entry and exit of foreigners in Vietnam) thực ra là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam …

Luật xuất nhập cảnh 2019

miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

Tháng 10/2019 vừa qua, trang Lãnh sự Việt Nam cũng đã công bố danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự. Danh sách này đã cập nhập thêm 6 quốc gia và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Việc nắm trong …

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

nghi dinh quy dinh hop phap hoa lanh su, chung nhan lanh su

Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 157/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ VÀ HỢP PHÁP …

Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

nghi dinh quy dinh hop phap hoa lanh su, chung nhan lanh su

Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP

BỘ NGOẠI GIAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2012/TT-BNG Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2011/NĐ-CP NGÀY 5/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG NHẬN …

Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP

nghi dinh quy dinh hop phap hoa lanh su, chung nhan lanh su

Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Đây là nghị định chi phối và có hiệu lực nhất hiện nay: quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp …

Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Scroll to Top