Home Kiến thức HPLS, CNLS

Kiến thức HPLS, CNLS

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam, chi phí hợp pháp hóa lãnh sự và những điều cần biết khác. Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (Thông tư 20/2015/TT-BTP).