Kiến thức HPLS, CNLS

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam, chi phí hợp pháp hóa lãnh sự và những điều cần biết khác. Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (Thông tư 20/2015/TT-BTP).

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Úc

Đại sứ quán Việt Nam ở Úc là cơ quan thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Australia (Úc). Cơ quan này giải quyết thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ …

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Úc

miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

Tháng 10/2019 vừa qua, trang Lãnh sự Việt Nam cũng đã công bố danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự. Danh sách này đã cập nhập thêm 6 quốc gia và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Việc nắm trong …

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

Scroll to Top