Home Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Category Archives: Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Gồm thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng ở Việt Nam; quy trình các bước chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự cần biết và mẫu tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự – mẫu số LS/HPH-2012/TK.