Home Dịch vụ HPHLS, CNLS Sở ngoại vụ TPHCM Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hànhThành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Nội dung chứng nhận lãnh sự

Thường có 2 nội dung chứng nhận lãnh sự là: sao y bản chính và chứng thực bản dịch

Các thành phần hồ sơ để chứng nhận lãnh sự

  • Tên thành phần hồ sơ 1: 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Có thể in từ Cổng thông tin điện tử về Công tác lãnh sự – Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn).

Giờ đây bắt buộc phải thực hiện trực tuyến, sau khi đăng ký xong, phải in ra kèm theo những thành phần hồ sơ dưới đây.

  • Tên thành phần hồ sơ 2:  Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc+ 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.

Khi đến nộp hồ sơ, bắt buộc mang theo giấy tờ tùy thân thì “mới được vào cổng”.

  • Tên thành phần hồ sơ 3: Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

Giấy tờ này không thể quên được, mục tiêu chứng nhận lãnh sự là loại tài liệu giấy tờ này, cho nên quên là không xong việc.

  • Tên thành phần hồ sơ 4 : 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

Nên photo sẵn, nếu không phải chạy tới lui photo thì hơi vất vả.

  • Tên thành phần hồ sơ 5 : 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

Nếu nộp trực tiếp thì không cần phải dùng đến thành phần hồ sơ 5 này.

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

* Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

Quy trình chứng nhận lãnh sự hồ sơ sử dụng ở nước ngoài

quy trình chứng nhận lãnh sự

Thời gian thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ sử dụng ở nước ngoài

Thời gian thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ sử dụng ở nước ngoài được tính từ thời điểm chuẩn bị hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục, cụ thể:

Dịch thuật công chứng hồ sơ phải mất từ 1-3 ngày làm việc

Xin xác nhận tại cơ quan của Bộ Ngoại giao mất khoảng 1-2 ngày làm việc

Thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự, có kết quả sau 2 ngày làm việc

Như vậy, tổng thời gian thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ sử dụng ở nước ngoài là từ 7 ngày làm việc trở lên. Nếu các bạn sử dụng dịch vụ chứng nhận lãnh sự hồ sơ tại PNVT thì chỉ sau 2-3 ngày làm việc là có thể nhận được kết quả. Vì vậy, trong turờng hợp cần thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự gấp thì hãy gọi cho PNVT của chúng tôi nhé.

Xem thêm Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.