Thành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hànhThành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

thanh phan ho so, tai lieu cua viet nam chung thuc su dung o nuoc ngoai

Nội dung chứng nhận lãnh sự

Thường có 2 nội dung chứng nhận lãnh sự là: sao y bản chính và chứng thực bản dịch

Các thành phần hồ sơ để chứng nhận lãnh sự

– Tên thành phần hồ sơ 1: 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Có thể in từ Cổng thông tin điện tử về Công tác lãnh sự – Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn).

Giờ đây bắt buộc phải thực hiện trực tuyến, sau khi đăng ký xong, phải in ra kèm theo những thành phần hồ sơ dưới đây.

– Tên thành phần hồ sơ 2:  Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc+ 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.

Khi đến nộp hồ sơ, bắt buộc mang theo giấy tờ tùy thân thì “mới được vào cổng”.

– Tên thành phần hồ sơ 3: Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

Giấy tờ này không thể quên được, mục tiêu chứng nhận lãnh sự là loại tài liệu giấy tờ này, cho nên quên là không xong việc.

– Tên thành phần hồ sơ 4 : 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

Nên photo sẵn, nếu không phải chạy tới lui photo thì hơi vất vả.

– Tên thành phần hồ sơ 5 : 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

Nếu nộp trực tiếp thì không c6àn phải dùng đến thành phần hồ sơ 5 này.

* Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

Xem thêm Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài,

Bình luận