Home Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự ở ngoại vụ TPHCM Các giấy tờ miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nhiều người hiểu lầm rằng hễ giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự là không cần phải chứng nhận lãnh sự nữa, chỉ đúng trong một số trường hợp, và một số trường hợp buộc phải chứng nhận lãnh sự, chẳng hạn như giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhập tịch…

Các giấy tờ miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Khung pháp lý chi phối Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

– Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

– Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

– Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Xem Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại Việt Nam, Giới thiệu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Lợi ích của miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Nói chung là có lợi vì được rút ngắn công đoạn miễn hợp pháp hóa lãnh sự

  • Tiết kiệm được phí lãnh sự và chi phí đi lại
  • Không phải ngồi chờ xếp hàng
  • Chủ động được thời gian để xin giấy phép lao động, thủ tục đăng ký kết hôn, xin cấp thẻ tạm trú
  • Các giấy tờ như bảng điểm, bằng đại học, giấy tờ tùy thân…sẽ được công chứng bản dịch mà không phải qua khâu chứng nhận lãnh sự thông thường.

Một khi làm việc với PNVT, chúng tôi sẽ tư vấn tốt nhất cho bạn!

5/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.