PNVT

Hợp pháp hóa lãnh sự Thư xác nhận kinh nghiệm

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giấy xác nhận kinh nghiệm

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc (Certificate of Career) là một văn bản chứng minh kinh nghiệm/thời gian làm việc của một cá nhân nào đó tại một doanh nghiệp/tổ chức/cơ quan. Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc do doanh nghiệp nước ngoài cấp cho người lao động nước ngoài. Certificate of Career …

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giấy xác nhận kinh nghiệm

Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng

Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng, hợp đồng lao động nước ngoài

Việc giao thương mua bán, hàng hóa trên thị trường quốc tế ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền kinh tế các quốc gia. Để đảm bảo quan hệ hợp tác thương mại, giao dịch dân sự được thực hiện …

Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng, hợp đồng lao động nước ngoài

Scroll to Top