Home Yêu cầu - Điều kiện Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam, yêu cầu cần biết

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam, yêu cầu cần biết

Theo nghị định 111/2011/NĐ-CP được ban hành ngày 05/12/2011 theo hợp pháp hóa lãnh sự là quá trình  cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Khi làm hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự du học, xin giấy phép lao động, công tác, kết hôn…, người nước ngoài cần lưu ý những điểm dưới đây:

hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự việt nam

Thành phần hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam

– 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (khai trực tuyền rồi in file ra nộp)

–  Bản chính chứng minh nhân dân, hộ chiếu

– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự (đã được cơ quan đại diện ngoại giao….chứng nhận): bản gốc và 1 bản chụp

– 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng này). Bản dịch không phải chứng thực. Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. Nên nộp kèm theo 1 bản chụp bản dịch giấy tờ, tài liệu.

Ghi chú: Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

Yêu cầu với hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận.

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự phải có bản photo, bản dịch.

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam phải khai tờ khai chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự trực tuyến

Theo quy định hiện tại người thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự cần phải Khai Mẫu chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự (LS/HPH-2012/TK). Việc khai tờ khai trực tuyến nhằm mục đích tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu chung, và mỗi hồ sơ sẽ có mã vạch, thông tin người nộp riêng. Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, in mẫu tờ khai và rất nhanh cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ quét mã vạch để truy xuất dữ liệu về hồ sơ. Như vậy, sẽ rút ngắn quá trình kiểm tra của cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng như rút ngắn quá trình nộp, chờ nộp hồ sơ của mỗi cá nhân.

Để nắm thêm thông tin về việc chuẩn bị hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự với từng giấy tờ tài liệu cụ thể,  hoặc muốn hỗ trợ xử lý hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự nhanh chóng trong 1-2 ngày làm việc, các bạn hãy gọi cho PNVT của chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.