Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sở ngoại vụ TPHCM

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sở ngoại vụ TPHCM để tài liệu được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam và nước ngoài, đặc biệt dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự sáng đưa chiều lấy hay trong ngày để kịp thời bổ sung hồ sơ giấy phép lao động, thủ tục kết hôn...với chi phí cạnh tranh nhất, xử lý nhanh nhất...
Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở Việt Nam

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở Việt Nam

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phát hành. Thành phần hồ sơ Đối với việc hợp pháp hóa lãnh sự  giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam. Nội dung hợp pháp hóa lãnh sự Thường có 2 nội dung chứng …

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở Việt Nam

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Thành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Nội dung chứng nhận lãnh sự Thường có 2 nội dung chứng nhận lãnh …

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

Tháng 10/2019 vừa qua, trang Lãnh sự Việt Nam cũng đã công bố danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự. Danh sách này đã cập nhập thêm 6 quốc gia và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Việc nắm trong …

Tổng hợp các nước, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mới 2019

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Tờ khai đăng ký trực tuyến)

Như phần giới thiệu, Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Tờ khai đăng ký trực tuyến) là thành phần hồ sơ quan trọng của hồ sơ xin chứng nhận lãnh sự/ hợp pháp hóa lãnh sự. Tờ khai này tương đối phức tạp khi điền lần đầu, một khi …

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Tờ khai đăng ký trực tuyến)

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

Những tài liệu nước ngoài muốn sử dụng ở Việt Nam cần trải qua quy trình chứng nhận lãnh sự/ hợp pháp hóa lãnh sự. Vậy những giấy tờ nào mới cần hợp pháp hóa lãnh sự? Điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ nước ngoài là gì? Quy trình hợp pháp hóa …

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

Trình tự, quy trình chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Trình tự, quy trình chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài như sau: Bước 1a: Chứng thực tài liệu ở Phòng tư pháp, Uỷ ban …

Trình tự, quy trình chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

Cũng giống Yêu cầu cụ thể đối với các giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự, thì Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự cũng được chia làm 2 mảng để dễ hiểu và thực hiện hơn: một tài liệu là do …

Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài – Bốn bước cần lưu ý

Từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài qua việc ban hành Luật Đầu Tư Nước Ngoài năm 1987, nhiều nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) đã chọn Việt Nam là điểm đến để làm ăn thông qua việc mở các công ty con, chi nhánh và văn phòng …

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài – Bốn bước cần lưu ý

Scroll to Top