Home Kiến thức HPLS, CNLS Tem hợp pháp hóa lãnh sự ẩn chứa 1 chuỗi quy trình thủ tục

Tem hợp pháp hóa lãnh sự ẩn chứa 1 chuỗi quy trình thủ tục

Hồ sơ giấy tờ từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi nước ngoài đều phải tiến hành chứng nhận lãnh sự/ hợp pháp hóa lãnh sự mới được cơ quan chức năng ở nước sẽ đến tiếp nhận. Và quá trình thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự là một chặng đường dài kể cả về mặt không gian và thời gian. Bài viết này của PNVT chúng tôi sẽ giới thiệu toàn bộ quy trình đường đi của hồ sơ, tài liệu từ quốc gia cấp văn bản đến quốc gia sẽ tiếp nhận văn bản hồ sơ ở cả 2 trường hợp là tài liệu từ nước ngoài về Việt Nam và tài liệu của Việt Nam đi nước ngoài. Bạn sẽ hiểu được cách làm việc chặt chẽ của các cơ quan chức năng giữa các quốc gia và tem hợp pháp hóa lãnh sự ẩn chứa một chuỗi quy trình thủ tục pháp lý vô cùng quan trọng.

tem hợp pháp hóa lãnh sự

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài về Việt Nam

Hiện nay rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam du học, du lịch, công tác, định cư, làm việc… và các hồ sơ có tính chất pháp lý muốn sử dụng tại Việt Nam phải tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định (ngoại trừ mốt số quốc gia được miễn hợp pháp hóa ở một vài giấy tờ theo hiệp định song phương hoặc đơn phương của Việt Nam: chẳng hạn như hồ sơ hộ tịch của Nhật Bản sẽ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam). Tuy nhiên, về cơ bản thì những tài liệu bằng tiếng nước ngoài muốn được các cơ quan Việt Nam tiếp nhận phải tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt, và công chứng tư pháp. Và dưới đây là 2 trường hợp thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu từ nước ngoài về Việt Nam.

Trường hợp 1: Hồ sơ tài liệu làm tại nước ngoài

Tài liệu (bản gốc hoặc bản sao (true copy)), do nước ngoài cấp sẽ được đưa đến Bộ Ngoại giao của nước đó để được ký tên, đóng dấu xác nhận lên tài liệu, rồi đến Lãnh sự quán Việt Nam tại nước đó để hợp pháp hóa lãnh sự. Sau khi thực hiện việc này, tài liệu cần phải dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp thì mới sử dụng được tại Việt Nam.

Chẳng hạn:

Hồ sơ làm giấy phép lao động của người Thái Lan (bản gốc hoặc bản sao (true copy)), do Thái Lan cấp sẽ được đưa đến Bộ Ngoại giao Thái Lan để được ký tên, đóng dấu xác nhận lên tài liệu, rồi đến Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan hợp pháp hóa lãnh sự. Sau khi thực hiện việc này, tài liệu cần phải dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp nếu muốn sử dụng tại Việt Nam.

Trường hợp 2: Tài liệu đã đến Việt Nam

Trước đó hồ sơ tài liệu này phải tiến hành xác nhận tại Bộ Ngoại giao ở nước ngoài. Sau khi hồ sơ tài liệu này về Việt Nam, phải đem hồ sơ tài liệu đến Đại sứ quán/ Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam để được hợp pháp hóa lãnh sự, rồi sau đó dịch thuật công chứng sang tiếng Việt và công chứng tư pháp. Khi đó tài liệu mới được các cơ quan tại Việt Nam tiếp nhận.

Chẳng hạn: Hồ sơ kết hôn của người Anh đã đến Việt Nam: và trước đã có xác nhận tại Bộ Ngoại giao Anh. Sau khi hồ sơ về Việt Nam, phải đem hồ sơ đến Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam để được hợp pháp hóa lãnh sự, rồi sau đó phải dịch thuật công chứng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, công chứng tư pháp tại Việt Nam. Khi đó tài liệu mới được các cơ quan tại Việt Nam tiếp nhận.

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu Việt Nam đi nước ngoài

Xu hướng người Việt Nam thực hiện hồ sơ đi du học, công tác, làm việc, kết hôn, định cư….ở nước ngoài trong những năm gần đây ngày càng tăng. Và đó là lý do mà nhiều người cần phải biết rõ quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu Việt Nam đi nước ngoài. Dưới đây là 2 trường hợp thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu Việt Nam đi nước ngoài mà bạn cần lưu ý:

Trường hợp 1: Hồ sơ tài liệu làm tại Việt Nam

Tài liệu (bản gốc hoặc bản sao (true copy)), do Việt Nam cấp cần phải được dịch thuật công chứng tư pháp, sau đó đưa đến Bộ Ngoại giao Việt Nam để xác nhận, rồi đến Lãnh sự quán của nước ngoài (mà tài liệu sẽ đến) tại Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự. Sau khi thực hiện việc này, tài liệu chỉ cần mang đi nước ngoài sử dụng, không cần phải làm gì cả.

Lưu ý: Với những giấy tờ song ngữ Anh, Việt thì không cần phải dịch thuật nữa, chỉ cần sao y, công chứng tư pháp và thực hiện các bước hợp pháp hóa lãnh sự tiếp theo.

Ví dụ:

Hồ sơ xin định cư ở Anh (bản gốc hoặc bản sao (true copy)), do Việt Nam cấp, và bạn hiện đang ở TPHCM, bạn muốn các cơ quan ở Anh chấp nhận hồ sơ của mình phải tiến hành dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, công chứng tư pháp tại Phòng công chứng quận-huyện ở TPHCM, rồi đem tài liệu đến Sở Ngoại Vụ TPHCM để xác nhận. Sau khi được Sở xác nhận lên tài liệu, bạn tiếp tục mang tài liệu đến Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam để hợp pháp hóa lãnh sự.

Trường hợp 2: Tài liệu đã ra nước ngoài:

Tài liệu (bản gốc hoặc bản sao (true copy)), do Việt Nam cấp cần phải dịch thuật, công chứng tư pháp và phải làm đến bước xin xác nhận ở Sở ngoại vụ tỉnh/thành phố (Bộ Ngoại giao Việt Nam) trước khi tài liệu được mang ra nước ngoài. Khi đến quốc gia bạn, hãy tiếp tục đem tài liệu đến Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài để được hợp pháp hóa lãnh sự. Sau khi hoàn tất khâu này, thì tài liệu sẽ được các cơ quan ở nước bạn chấp thuận.

Ví dụ:

Hồ sơ đi du học Canada của sinh viên Việt Nam. Để được cơ quan ở nước này tiếp nhận hồ sơ, cần phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, công chứng tư pháp các loại giấy tờ trong hồ sơ như: bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng minh nhân dân, hộ chiếu…. Sau đó phải tiến hành xác nhận tại Sở ngoại vụ tỉnh/thành phố. Đến giai đoạn này, du học sinh Việt Nam có thể mang tài liệu đến Canada, rồi sau đó đến Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Việt Nam tại Canada để được hợp pháp hóa lãnh sự. Khi đó tài liệu mới được các cơ quan ở nước ngoài tiếp nhận.

Thông tin trên tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam cùng con dấu xác nhận của Bộ Ngoại Giao Việt Nam trên bộ hồ sơ minh chứng tài liệu đã được cơ quan này xác nhận chứng nhận lãnh sự/ hợp pháp hóa lãnh sự. Việc xác nhận này có ý nghĩa khẳng định các giấy tờ do người có thẩm quyền, cùng con dấu của cơ quan tư pháp đóng lên tài liệu là thật, tài liệu đủ yêu cầu để được chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Thông tin xác nhận trên tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam gồm:

1. Tiêu đề: Bộ Ngoại Giao của Việt Nam

2. Lời dẫn: các giấy tờ trong hồ sơ do người có thẩm quyền ở Việt Nam (họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền đã được đăng ký ở Bộ Ngoại giao), cùng con dấu của cơ quan tư pháp quận

– huyện tỉnh/ thành phố, được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự (tại địa điểm nào đó trên lãnh thổ Việt Nam) và do Bộ ngoại giao cấp vào thời điểm nhất định, có số và con dấu, chữ ký của Phó bộ phận lãnh sự Bộ Ngoai Giao đóng lên tài liệu. Quá trình này còn gọi là dán tem lãnh sự của Bộ Ngoại Giao hay xác nhận của Bộ Ngoại Giao.

Thông tin xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự với tài liệu nước ngoài của Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài

Nếu tài liệu đang ở nước ngoài, và người thực hiện hồ sơ muốn hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại Sứ Quán/ Lãnh sứ quán Việt Nam ở nước ngoài trước khi mang về Việt Nam thì họ sẽ được dán Tem chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

Thông tin trên tem bao gồm:

1) Tiêu đề Đại Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

2) Lời dẫn: xác nhận các giấy tờ trong hồ sơ do người có thẩm quyền ở nước ngoài (họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền), cùng con dấu của Bộ ngoại giao nước ngoài, được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự (tại nước ngoài) vào thời điểm nhất định, có số và con dấu, chữ ký của tham tán Đại Sứ Quán Việt Nam ở nước ngoài đóng lên tài liệu.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự chỉ trong 24h tại Bình Thạnh, TPHCM

Để được hợp pháp hóa lãnh sự nhanh chóng các tài liệu từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi nước ngoài trong vòng 24h00 các bạn hãy đến với PNVT.

Hiện PNVT:

+ Hỗ trợ hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu, hồ sơ ở mọi quốc gia

+ Hỗ trợ trọn gói từ A-Z mọi quá trình hợp pháp hóa lãnh sự, các bạn chỉ cần sử dụng mà thôi

+ Đặc biệt chúng tôi còn hỗ trợ dịch thuật, công chứng tư pháp mọi ngôn ngữ. (Tuy nhiên tùy theo ngôn ngữ mà thời gian dịch thuật và công chứng sẽ khác nhau. Bạn hãy gọi cho chúng tôi để được thông tin tin thể dịch vụ dịch thuật công chứng tài liệu, hồ sơ nhé).

Dịch vụ điền tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự có ngay kết quả

Muốn thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự nhanh chóng thì bạn cần có trong tay  tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự. Và PNVT là công ty có thể hỗ trợ các bạn chưa có kinh nghiệm thực hiện tờ khai một cách nhanh chóng, có ngay kết quả. Tuy nhiên, bạn cần phải thực hiện theo các bước sau:

  1. Gọi điện trước để được tư vấn, trao đổi  về việc chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết
  2. Scan hoặc chụp tất cả những giấy tờ cần thiết cần hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự (lưu ý file chụp cần đảm bảo tính thẩm mỹ)
  3. Gửi file đã scan hoặc chụp qua zalo, email của chúng tôi
  4. PNVT gửi kết quả tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự trong 30 phút (các bạn cầm kết quả này CMND cùng các giấy tờ gốc đến cơ quan chức năng để được giải quyết thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự).

Dịch vụ điền tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự này nên áp dụng khi các bạn không có thời gian xử lý hồ sơ, chưa có kinh nghiệm khai mẫu muốn sớm có kết quả, không phải chờ đợi di chuyển nhiều lần để nộp và lấy kết quả thì hãy đến với PNVT.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự /chứng nhận lãnh sự toàn quốc

Hơn 12 năm kinh nghiệm PNVT hiện hỗ trợ thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự /chứng nhận lãnh sự tại An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hậu Giang, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Đặc biệt, PNVT còn cung cấp dịch vụ và hỗ trợ hợp pháp hóa lãnh sự mọi hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động, xin cấp thẻ tạm trú, … Vì vậy, nếu bạn đang cần thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự trong 24h thì hãy nhấc máy lên và gọi cho PNVT của chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.