PNVT

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba Consulate General of the Republic of Cuba Người đứng đầu Ông Tổng Lãnh sự Gabriel Francisco Perez Tarrau Văn phòng 45 Phùng Khắc Khoan, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38297350 Fax: (84-8) 38295293 Email: cubacons@hcmc.netnam.vn Giờ làm …

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh

Consulate General of the Republic of Korea Người đứng đầu Ông Tổng Lãnh sự Oh Jae-Hack Văn phòng 107 Nguyễn Du, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38225757 Fax: (84-8) 38225750 Ngày Quốc khánh 3 tháng 10 Xem thêm Tổng Lãnh sự quán Canada …

Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh

Consulate General of Canada Người đứng đầu Ông Tổng Lãnh sự Audri  Tushar Mukhopadhyay Văn phòng Lầu 10, tòa nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38279908 Fax: (84-8) 38294528 Email: hochi@international.gc.ca Giờ làm việc 8g00 – 17g00 từ thứ …

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ CONSULATE GENERAL OF INDIA Consulate General of India – HCMC   Người đứng đầu Ông Tổng Lãnh sự Deepak Mittal Website www.indembasy.com.vn Văn phòng 55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38237050 Fax: (84-8) 38237047 Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn Giờ làm …

Thành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Thành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Nội dung chứng nhận lãnh sự Thường …

Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài như sau: Bước 1a: Chứng thực tài …