PNVT

Giấy ủy quyền có cần hợp pháp hóa không

Hỏi: Tôi tên Hà Thị Mộng Tuyết  là người Việt Nam hiện đang định cư tạiAustralia. Kính nhờ ban biên tập giải đáp cho tôi được rõ về thủ tục ủy quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho người trong nước, cụ thể như …
EnglishVietnamUnknown