PNVT

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ CONSULATE GENERAL OF INDIA Consulate General of India – HCMC   Người đứng đầu Ông Tổng Lãnh sự Deepak Mittal Website www.indembasy.com.vn Văn phòng 55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38237050 Fax: (84-8) 38237047 Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn Giờ làm …

Thành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Thành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Nội dung chứng nhận lãnh sự Thường …

Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài như sau: Bước 1a: Chứng thực tài …

Quy định miễn HPHLS mới nhất (Thông tư 20/2015/TT-BTP)

Theo quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BTP hiệu lực từ 15/02/2016 thì các giấy tờ sau được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự. Đương nhiên, sẽ tiết kiệm đường nhiều thời gian và chi phí đi lại. Ở đây nói về tài liệu do nước ngoài cấp như …

Chứng nhận lãnh sự là gì

Bài viết này sẽ giúp các bạn xác định rõ khâu chứng nhận lãnh sự là gì, phân biệt với khâu hợp pháp hóa lãnh sự là gì. Văn bản pháp luật thì có định nghĩa rồi, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ. Vậy chứng nhận …

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì

Bài viết này sẽ giúp các bạn xác định rõ khâu hợp pháp hóa lãnh sự là gì, phân biệt với khâu chứng nhận lãnh sự là gì. Văn bản pháp luật thì có định nghĩa rồi, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ. Vậy hợp pháp …

Tổng Lãnh sự quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen

Consulate General of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Người đứng đầu Ông Tổng Lãnh sự Douglas Barnes Website www.uk-vietnam.org Văn phòng 25 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38298433 Fax: (84-8) 38221971 Email: bcghcm@hcm.vnn.vn Phòng Thông tin Du …