Danh sách lãnh sự quán, đại sứ quán tại Việt Nam

Giới thiệu thông tin liên hệ lãnh sự quán, đại sứ quán nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia Consulate General of Indonesia in Ho Chi Minh City, Vietnam Người đứng đầu Ông Bambang S. Tarsanto (Tổng Lãnh sự)  Văn phòng 18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38251888 – 38223799 Fax: (84-8) 38299493 Email: indohcmc@hcm.fpt.vn Giờ làm việc 8g00 – …

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ Consulate General of the United States of America Người đứng đầu Bà Tổng Lãnh sự Rena Elizabeth Bitter Website http://hochiminh.usconsulate.gov Văn phòng, phòng cấp thị thực 4 Lê Duẩn, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3520 4200 Fax: (84-8) 3823 4642 Email: uscongenhcmc@state.gov website: www.vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov   …

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức Consulate General of the Federal Republic of Germany   Người đứng đầu Ông Tổng Lãnh sự Karl Cappell   Website www.hanoi.diplo.de Văn phòng 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38291967 Fax: (84-8) 38231919 Email: info@hoch.diplo.de Giờ làm việc 8g00 …

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại TP Hồ Chí Minh

Scroll to Top