Ninh Bình

TON THAT TUNG MEDICINE AND PHARMACY COLLEGE
Số 81, ngõ 70, đường Phạm Thận Duật, phường Bích Đào, TP. Ninh Bình
81, Alley 70, Pham Than Duat Street, Bich Dao Ward, Ninh Binh City
Phạm Minh Đỡi
2700666695
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO