Directory Category: Ninh Bình

Ninh Bình

Tên giao dịch (tiếng Anh):
TON THAT TUNG MEDICINE AND PHARMACY COLLEGE
Địa chỉ:
Số 81, ngõ 70, đường Phạm Thận Duật, phường Bích Đào, TP. Ninh Bình
Địa chỉ tiếng Anh:
81, Alley 70, Pham Than Duat Street, Bich Dao Ward, Ninh Binh City
Đại diện pháp luật:
Phạm Minh Đỡi
Mã số thuế:
2700666695
Ngành nghề chính:
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top