Directory Category: Bình Định

Bình Định

Tên viết tắt:
HAVICO
Địa chỉ:
Thôn Diêm Tiêu, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Diem Tieu Village, Phu My Township, Phu My District, Binh Dinh Province, Vietnam
Mã số thuế:
4100694038 – Ngày bắt đầu thành lập:28/01/2008
Ngành nghề chính:
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Mua bán hàng nông sản, lâm sản các loại (nhân hạt điều, dừa quả, sản phẩm từ cây có dầu …). Mua bán máy móc, thiết bị công nghiệp
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho bãi
46102
Môi giới
1079 (Chính)
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến hàng nông sản thực phẩm (nhân hạt điều, dừa quả, sản phẩm từ cây có dầu …)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Giấy phép kinh doanh:
4100694038 – Ngày bắt đầu thành lập:28/01/2008
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top