Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sở ngoại vụ TPHCM

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sở ngoại vụ TPHCM để tài liệu được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam và nước ngoài, đặc biệt dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự sáng đưa chiều lấy hay trong ngày để kịp thời bổ sung hồ sơ giấy phép lao động, thủ tục kết hôn...với chi phí cạnh tranh nhất, xử lý nhanh nhất...
Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài – Bốn bước cần lưu ý

Từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài qua việc ban hành Luật Đầu Tư Nước Ngoài năm 1987, nhiều nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) đã chọn Việt Nam là điểm đến để làm ăn thông qua việc mở các công ty con, chi nhánh và văn phòng …

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài – Bốn bước cần lưu ý

Yêu cầu cụ thể đối với các giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự

Khi nói đến chứng nhận lãnh sự, chúng ta chia làm 2 mảng tài liệu theo quốc gia, một tài liệu là do nước ngoài cấp và một tài liệu là do Việt Nam cấp. Và như vậy, thì yêu cầu về loại giấy tờ cũng khác nhau. Yêu cầu đối với tài liệu gốc …

Yêu cầu cụ thể đối với các giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự

cac loai giay to duoc mien hop phap hoa lanh su, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nhiều người hiểu lầm rằng hễ giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự là không cần phải chứng nhận lãnh sự nữa, chỉ đúng trong một số trường hợp, và một số trường hợp buộc phải chứng nhận lãnh sự, chẳng hạn như giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhập tịch… …

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Scroll to Top