Home Kiến thức HPLS, CNLS Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài tại Việt Nam

Theo thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/04/2021 quy định việc sử dụng văn bằng nước ngoài tại Việt Nam cần phải được thông qua thủ tục công nhận văn bằng. Văn bằng phải đảm bảo một số điều kiện nhất định, đảm bảo nguyên tắc để được công nhận tại Việt Nam.

Nguyên tắc công nhận văn bằng nước ngoài

Nguyên tắc công nhận văn bằng nước ngoài được quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT, bao gồm:

 • Công nhận văn bằng nước ngoài được thực hiện theo nhu cầu của người sở hữu văn bằng, cơ quan quản lý về nhân sự hoặc đơn vị quản lý lao động khi được sự đồng ý của người có văn bằng.
 • Văn bằng nước ngoài được công nhận khi người học đã hoàn thành chương trình giáo dục đảm bảo chất lượng theo quy định của nước nơi cơ sở giáo dục được đặt trụ sở chính và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục công nhận theo quy định.
 • Văn bằng nước ngoài được cấp được miễn thực hiện công nhận văn bằng khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Cơ sở giáo dục đại học sẽ căn cứ vào điều kiện công nhận văn bằng nước ngoài để sử dụng trong hoạt động đào tạo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá văn bằng. Trong trường hợp cần thiết, cơ sở giáo dục yêu cầu người sở hữu văn bằng thực hiện thủ tục công nhận văn bằng.

Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện công nhận văn bằng nước ngoài

Đối với văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài thì khi chương trình đào tạo cấp văn bằng đó phù hợp với chương trình đào tạo của VN sẽ được công nhận. Đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện như sau:

 • Chương trình đào tạo ở nước ngoài đã được kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo bởi cơ quan kiểm định nước ngoài nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính
 • Cơ sở cấp văn bằng nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép đào tạo, cấp văn bằng hoặc đã trải qua tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục.

Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính(bao gồm cả VN) được công nhận khi cơ sở cấp văn bằng đã hoạt động hợp pháp tại cả hai nước. Đồng thời chương trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc cơ sở cấp văn bằng đã được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền.

Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp liên kết với hình thức trực tuyến được công nhận khi chương trình đào tạo đã được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời đáp ứng một trong hai điều kiện như sau:

 • Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam;
 • Chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại nước đó.

Thủ tục công nhận văn bằng nước ngoài

Những minh chứng để xác thực văn bằng nước ngoài sẽ được gửi trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng. Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị được công nhận;
 • Bản dịch sang tiếng Việt văn bằng;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan;
 • Bản sao phụ lục văn bằng/Bảng kết quả học tập;
 • Bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt văn bằng đó.

Thời hạn cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ, trả kết quả công nhận văn bằng là 20 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực tại nước ngoài với thời hạn trả kết quả không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Xem thêm:

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài để sử dụng tại VN

1/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.