Home Kiến thức HPLS, CNLS Thời gian hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ nước ngoài

Thời gian hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ nước ngoài

Hồ sơ nước ngoài trước khi nộp cho cơ quan, tổ chức nên tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự. Mục đích hợp pháp hóa lãnh sự là để giấy tờ nước ngoài được chứng thực tính pháp lý sử dụng hợp pháp ở Việt Nam. Vậy thời gian hợp pháp hóa lãnh sự mất bao lâu?

Hợp pháp hóa lãnh sự do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu. Việc này được quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP.

Thời gian hợp pháp hóa lãnh sự
Thời gian hợp pháp hóa lãnh sự

Về thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam do 2 cơ quan thực hiện:

Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 Bộ Ngoại giao thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký và chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao.

  •  Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.

Cơ quan đại diện thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký, chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài với mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Cơ quan đại diện.

Và thời hạn giải quyết thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự  theo quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP của 2 cơ quan này là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.