Home Kiến thức HPLS, CNLS Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (mẫu LS/HPH-2012/CN) được Bộ Ngoại giao in, phát hành. Biểu mẫu Tem chứng nhận giấy tờ, tài liệu này được xuất trình để sử dụng ở trong nước. Các Cơ quan đại diện được trực tiếp sử dụng các biểu mẫu tem. Dưới đây là nội dung và hình ảnh tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam.

Mẫu LS/HPH-2012/CN – Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là biểu mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam sẽ đi cùng con dấu của Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Tài liệu có tem và con dấu của Bộ Ngoại giao chính là cơ sở để khẳng định tính hợp pháp, tính pháp lý  của giấy tờ, đảm bảo đủ yêu cầu để được chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Đây còn gọi là dán tem lãnh sự của Bộ Ngoại Giao hay xác nhận của Bộ Ngoại Giao.

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nội dung tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của BNG Việt Nam gồm:

  • Tiêu đề: Bộ Ngoại Giao của Việt Nam
  • Nội dung xác nhận: các giấy tờ trong hồ sơ do người có thẩm quyền ở Việt Nam (họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền đã được đăng ký ở Bộ Ngoại giao), cùng con dấu của cơ quan tư pháp quận, huyện tỉnh/ thành phố, được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự (tại địa điểm nào đó trên lãnh thổ Việt Nam) và do Bộ ngoại giao cấp vào thời điểm nhất định, có số và con dấu, chữ ký của Phó bộ phận lãnh sự Bộ Ngoai Giao đóng lên tài liệu.

Tem chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan lãnh sự  Việt Nam ở nước ngoài

Khi làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại Sứ Quán/ Lãnh sứ quán Việt Nam ở nước ngoài thì tài liệu sẽ được dán Tem chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung tem gồm các thông tin sau:

  • Tiêu đề Đại Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài
  • Nội dung: xác nhận các giấy tờ trong hồ sơ do người có thẩm quyền ở nước ngoài (họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền), cùng con dấu của Bộ ngoại giao nước ngoài, được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự (tại nước ngoài) vào thời điểm nhất định, có số và con dấu, chữ ký của tham tán Đại Sứ Quán Việt Nam ở nước ngoài đóng lên tài liệu.

Mẫu Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam
Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam
tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Tem chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ẩn chứa 1 chuỗi quy trình thủ tục. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, các bạn hãy gọi cho PNVT để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.