Đại sứ quán Việt Nam ở Úc là cơ quan thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Australia (Úc). Cơ quan này giải quyết thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có tính pháp lý, đảm bảo giấy tờ được sử dụng hợp pháp theo quy định.

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự

– Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ;

– Xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản chụp giấy tờ này (không phải chứng thực);

– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại cơ quan đại diện;

– Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại cơ quan đại diện.

Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự

– Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

– Xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản chụp giấy tờ này (không phải chứng thực);

– Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự đã được chứng nhận lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có cơ quan đại diện hoặc cơ quan đại diện kiêm nhiệm;

– 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên mà không cần chứng thực; người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch;

– 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên (để lưu tại cơ quan đại diện);

– Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại cơ quan đại diện.

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sự quán Việt Nam tại Australia

Đại sự quán Việt Nam tại Australia thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ. Thông tin liên hệ với cơ quan đại diện như sau:

Địa chỉ: Level 8, 16 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

Địa chỉ gửi thư: PO Box 3122 East Perth WA 6892

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu

+ Sáng:  09.00 – 12.30
+ Chiều: 13.30 – 17.00

Điện thoại: 08-92211158 / 93253642 / 93253645
Di động: 0470 111 668
Email: [email protected]