Sơn La

Tên công ty – Mã số thuế
Tên giao dịch (tiếng Anh)
Son La Mineral Exploitation Enterprise
Địa chỉ
Km 64, Thị trấn Nông trường,, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh
Km 64, Nong Truong Townlet, Son La City, Son La Province, Vietnam
Đại diện pháp luật
Phạm Ngọc Lâm
Mã số thuế
5500157209
Quốc gia- tỉnh