Quảng Nam

Tên giao dịch (tiếng Anh)
THAI BINH DUONG GENERAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ
06 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh
06 Phan Dinh Phung Street, Tan An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province, Vietnam
Mã số thuế
4000387925 – Ngày hoạt động 2003-07-03
Ngành nghề chính
Mã Ngành
4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc
8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Bệnh viện
Giấy phép kinh doanh
4000387925 – Ngày hoạt động 2003-07-03
Quốc gia- tỉnh
Tên công ty – Mã số thuế
Tên giao dịch (tiếng Anh)
VINH GIA COMPANY LIMITED
Địa chỉ
Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Địa chỉ tiếng Anh
Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Đại diện pháp luật
Bùi Văn Cường
Mã số thuế
4000462410 (18/04/2007)
Giấy phép kinh doanh
4000462410 (18/04/2007)
Quốc gia- tỉnh