Directory Category: Quảng Nam

Quảng Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VINH GIA COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
Đại diện pháp luật:
Bùi Văn Cường
Mã số thuế:
4000462410 (18/04/2007)
Giấy phép kinh doanh:
4000462410 (18/04/2007)
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top