Directory Category: Nghệ An

Nghệ An

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Construction And Investment Joint – Stock Company No 492
Địa chỉ:
Số 198, đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
198 Truong Chinh Street, Le Loi Ward, Vinh City, Nghe An Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN ANH HƯNG
Mã số thuế:
2900329305 (13/10/1998)
Ngành nghề chính:
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng
4210 (Chính)
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (bao gồm cả các công trình theo hình thức BOT, BT)
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, thủy lợi, bến cảng, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị giao thông vận tải
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
5224
Bốc xếp hàng hóa
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
7710
Cho thuê xe có động cơ
Giấy phép kinh doanh:
2900329305 (13/10/1998)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
EB VINH LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết tắt:
EBV
Địa chỉ:
Số 02, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
Địa chỉ tiếng Anh:
2 Quang Trung, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Đại diện pháp luật:
Phoom Chirathivat
Mã số thuế:
2901238107
Ngành nghề chính:
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt10102Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản10203Chế biến và bảo quản rau quả10304Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa10505Sản xuất các loại bánh từ bột10716Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10797Bán buôn tổng hợp46908Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính774010Dịch vụ đóng gói8292


11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8299
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top