Directory Category: Long An

Long An

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DONG A VINA CO.,LTD
Tên viết tắt:
DONG A VINA
Địa chỉ:
Lô A119,A120,A121,A122,A123, Đường số 3, KCN Thái Hòa, Đức H, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Lots A119,A120,A121,A122,A123, Street No. 3, Thai Hoa Industrial Park, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Kim Doo Il
Mã số thuế:
1101689229 (04/03/2013)
Giấy phép kinh doanh:
1101689229 (04/03/2013)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Duc Hoa Medical Center
Địa chỉ:
ô3, Khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Piece 3, Zone A, Hau Nghia Townlet, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Lê Văn Xanh
Mã số thuế:
1101083815
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top