Directory Category: Hậu Giang

Hậu Giang

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Dong Tam Joint Stock Company
Địa chỉ:
Cụm Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, Lô B18, đường số 2, Phường VII, Tp Vị Thanh, Hậu Giang
Đại diện pháp luật:
Lê Trung Chính
Mã số thuế:
6300017982 (20/12/2005)
Giấy phép kinh doanh:
6300017982 (20/12/2005)
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top