Directory Category: Bình Phước

Bình Phước

Tên công ty – Mã số thuế
Tên giao dịch (tiếng Anh)
Cao Gia Quy Environment Co.,ltd
Địa chỉ
ấp Phước Tân, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Đại diện pháp luật
Cao Văn Viên
Mã số thuế
3800743345
Quốc gia- tỉnh
Tên công ty – Mã số thuế
Tên giao dịch (tiếng Anh)
QUILON SPECIALITY FOODS VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt
QSF VIET NAM
Địa chỉ
Lô L1, Đường N4, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Khu phố Bàu K, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Địa chỉ tiếng Anh
Lot L1, Street N4, Bac Dong Phu Industrial Park, Bau K Quarter, Tan Phu Townlet, Dong Phu District, Binh Phuoc Province
Đại diện pháp luật
Parameswaran Bharathan Bharath
Mã số thuế
3800768283 (26/02/2014)
Giấy phép kinh doanh
3800768283 (26/02/2014)
Quốc gia- tỉnh
Scroll to Top