Directory Category: Bình Phước

Bình Phước

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Cao Gia Quy Environment Co.,ltd
Địa chỉ:
ấp Phước Tân, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Đại diện pháp luật:
Cao Văn Viên
Mã số thuế:
3800743345
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
QUILON SPECIALITY FOODS VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
QSF VIET NAM
Địa chỉ:
Lô L1, Đường N4, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Khu phố Bàu K, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Địa chỉ tiếng Anh:
Lot L1, Street N4, Bac Dong Phu Industrial Park, Bau K Quarter, Tan Phu Townlet, Dong Phu District, Binh Phuoc Province
Đại diện pháp luật:
Parameswaran Bharathan Bharath
Mã số thuế:
3800768283 (26/02/2014)
Giấy phép kinh doanh:
3800768283 (26/02/2014)
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top