Directory Category: Bạc Liệu

Bạc Liệu

Tên giao dịch (tiếng Anh):
PHAT DAT AQUACULTURE SERVICE COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
CT TNHH MTV DVTS PHÁT ĐẠT
Địa chỉ:
ấp 4, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Hamlet 4, Phong Thanh Tay Commune, Gia Rai District, Bac Lieu Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
TRƯƠNG VĨNH PHÚ
Mã số thuế:
1900445973 – 22/11/2010
Ngành nghề chính:
4632 (Chính) Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản
Giấy phép kinh doanh:
1900445973 – 22/11/2010
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top