CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG HCMC CE COMPLEX
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD
Tên viết tắt:
SEHC
Địa chỉ:
Lô I-11, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Lot I-11, Street D2, Hi-tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
KIM DO HYUNG
Mã số thuế:
0313055543 (25/09/2014)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh.
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị và kinh doanh các loại linh kiện, phụ kiện và các sản phẩm viễn thông/tin học/mạng hoặc các thiết bị, thiết bị y tế và các phụ tùng, linh kiện, phụ kiện của các sản phẩm, thiết bị mang nhãn hiệu Samsung
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu đối với các mặt hàng thuộc các nhóm hàng có mã số HS 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8517, 8518, 8520, 8521, 8522, 8525, 8528, 8529, 8544, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3903, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8523, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa là vật tư, linh kiện, cụm linh kiện và phụ kiện, sản xuất do Công ty trực tiếp nhập khẩu vào Việt Nam. Thực hiện quyền nhập khẩu đối với các mặt hàng thuộc các nhóm hàng có mã số HS 3903, 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8517, 8518, 8520, 8521, 8522, 8525, 8528, 8529, 8544 kính 3D mã số HS 9004909000 và 9018, 9022, 9027, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã số HS 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8518, 8521, 8522, 8525, 8528, 8544, 8517, 8519, 8529 (ngoại trừ băng, đĩa hoặc phương tiện lưu trữ thông tin đã được ghi hình dưới mọi hình thức chất liệu), 9018, 9022, 9027, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập địa điểm bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 4202, 7321, 8415, 8418, 8422, 8450, 8471, 8506, 8509, 8516, 8518, 8521, 8522, 8525, 8528, 8544, 8517, 8519, 8529 (ngoại trừ băng, đĩa hoặc phương tiện lưu trữ thông tin đã được ghi hình dưới mọi hình thức chất liệu), 9018, 9022, 9027, 2811, 2901, 2902, 3204, 3208, 3209, 3212, 3307, 3403, 3506, 3810, 3811, 3901, 3902, 3904, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3913, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3926, 4009, 4010, 4016, 4415, 4811, 4819, 4821, 4823, 5911, 6307, 6815, 7007, 7019, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7211, 7304, 7306, 7307, 7312, 7318, 7320, 7326, 7411, 7419, 7408, 7605, 7606, 7607, 7608, 7616, 7907, 8003,8204, 8207, 8302, 8305, 8310, 8311, 8413, 8414, 8421, 8459, 8461, 8477, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8507, 8508, 8513, 8515, 8519, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8541, 8542, 8543, 8545, 8548, 9001, 9003, 9013, 9025, 9026, 9031, 9405, 9603 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
8620
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Chi tiết: Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp (không lưu trú bệnh nhân) Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa bác sỹ gia đình (không lưu trú bệnh nhân)
9521
Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ sau bán hàng cho khách; hỗ trợ kỹ thuật, kinh doanh và cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị, dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, dịch vụ tư vấn quan hệ công chúng, dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý (Doanh nghiệp không được cung cấp: dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7210 (Chính)
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Chi tiết: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, thiết bị điện tử công nghệ cao, các sản phẩm phần mềm tiên tiến ứng dụng
Giấy phép kinh doanh:
0313055543 (25/09/2014)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top