CÔNG TY TNHH ĐẠI THÁI AN

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÁI AN
DAI THAI AN COMPANY LIMITED
DAI THAI AN CO.,LTD
860/60S/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
860/60S/9 Xo Viet Nghe Tinh Ward, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
VÕ KIM HÀ
0312639352 (24/01/2014)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất đồ dùng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh; sản xuất sản phẩm bằng khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu.
2220
Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và polyol trộn sẵn HCFC-141b)
1322
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).
1410
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).
1512
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su, tái chế phế thải tại trụ sở).
4663 (Chính)
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)
7911
Đại lý du lịch
7912
Điều hành tua du lịch
7920
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0312639352 (24/01/2014)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÁI AN

EnglishVietnamUnknown