Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2
PECC2
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam
32 Ngo Thoi Nhiem Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nguyễn Chơn Hùng
0300420157 (29/10/2007)
0300420157 (29/10/2007)

Send Message to listing owner

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

EnglishVietnamUnknown