CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH – 0304178450

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KIM THANH – 0304178450
Tên giao dịch (tiếng Anh):
KIM THANH AUTO JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
KIM THANH AUTO JSC
Địa chỉ:
6 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
6, Street 3/2, Ward 15, District 11, Hochiminh City, Vietnam
Mã số thuế:
0304178450 – Ngày bắt đầu thành lập:24/07/2008
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương Mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương Mại và Luật Quản Lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác. Đối với ngành ” Dịch vụ vận tải đường bộ “: 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam, theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được triển khai thực hiện dịch vụ đại lý bảo hiểm khi đã ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý; và không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý. Đối với ngành nghề ” Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do doanh nghiệp phân phối”: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Điều 2, Nghị định 116/2017/NĐ-CP Của Chính Phủ ban hành ngày 17/10/2017./.
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy photocopy (CPC 884-885)
4212
Xây dựng công trình đường bộ
(CPC 513)
4221
Xây dựng công trình điện
(CPC 513)
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Thi công lắp đặt đường dây, máy móc, trang thiết bị viễn thông (CPC 513)
4292
Xây dựng công trình khai khoáng
(CPC 513)
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
(CPC 513)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
(CPC 513)
4511 (Chính)
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 622)
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do doanh nghiệp phân phối.
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
(CPC 6113)
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621)
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(CPC 622)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)(CPC 622)
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim; vật liệu, thiết bị ngành xây dựng (CPC 622)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (CPC 7123)
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(CPC 642-643)
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm
9511
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(CPC 845)
9512
Sửa chữa thiết bị liên lạc
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy fax, máy quay phim, máy chụp hình(CPC 633)
Giấy phép kinh doanh:
0304178450 – Ngày bắt đầu thành lập:24/07/2008
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top