BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH
Binh Thanh Hospital
112A,B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
112A,B Dien Tien Hoang Street, Ward 1, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Phạm Bảo Lâm
0302673548 (23/01/2007)
11/2007-QĐ-UBN

Send Message to listing owner

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH

EnglishVietnamUnknown