Home Learning English Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A) gồm 10 câu / 670 câu được sưu tầm với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho người học tiếng Anh. Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến đặc biệt có phần lời giải chi tiết ở từng câu hỏi sau khi hoàn thành bài tập. Để nhớ lâu giới từ, chỉ có cách là làm bài tập thường xuyên và nắm cách dùng từng giới từ một. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A) - 10 câu giúp người học có cơ sở để dùng giới từ một cách chính xác, vì sao phải dùng giới từ này không dùng giới từ kia. Quy tắc: tính từ hoặc động từ + giới từ, và chúng đi kèm bất di bất dịch với từng nghĩa khác nhau.
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A - 10 câu). Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%. Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A)

 • Miễn phí 100%, học mọi lúc mọi nơi, khi nào rãnh là học được
 • Đưa ra cơ sở cách dùng giới từ, hay giải thích về cấu trúc cụm giới từ
 • Giải thích chi tiết cụm giới từ
 • Là những câu mẫu chuẩn vì vậy có thể học thuộc lòng và áp dụng vào thực tế
 • Được cập nhật thường xuyên
 • Mỗi lần làm là một lần khác vì câu hỏi và trả lời trao đổi vị trí của nhau
 • Được đặt câu hỏi ở phần Bình luận bên dưới bài viết này.

Cách nhớ lâu giới từ tiếng Anh

 • Học cả cụm giới từ, không học riêng lẻ từng từ
 • Phải tìm hiểu cấu trúc giới từ thật kỹ cho mọi tình huống cụ thể
 • Đặt câu với giới từ đã học, ít nhất 2-3 câu
 • Áp dụng câu đặt vào tình huống cụ thể.
 • Có thể xem những câu trong bài tập này là câu mẫu để học thuộc lòng vì là chuẩn xác.

Kết luận: Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A) là câu hỏi đồng thời là mẫu câu chuẩn xác và đưa ra những giải thích chi tiết là cơ sở để người học nhớ lâu nhớ dai giới từ tiếng Anh. Bạn hãy đóng góp và Bình luận bên dưới bài viết này.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.