Trách nhiệm của cá nhân khi làm mất hộ chiếu

Hộ chiếu là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài. Trong quá trình sử dụng nếu cá nhân nào làm mất, không còn hộ chiếu thì phải có trách nhiệm trình báo mất hộ chiếu, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu bị mất cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trách nhiệm của cá nhân khi làm mất hộ chiếu

Thứ nhất: về trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu bị mất:

Nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất phải có đơn trình báo và có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi gần nhất, sau đó trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú.

Nếu hộ chiếu bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

Khi thực hiện trình báo cá nhân bị mất thực hiện đúng thủ tục cũng như những giấy tờ cần thiết nhất để nộp lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Theo đó nội dung đơn trình báo cần phải ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu.

Thứ hai: Xử lý của cơ quan tiếp nhận đơn trình báo:

Trách nhiệm của người bị mất là hoàn thiên tất cả giấy tờ hồ sơ, trình báo lên cơ quan có thẩm quyền. Tiếp đó khi cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu của công dân, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh phải cấp cho người bị mất hộ chiếu giấy xác nhận để người đó sử dụng vào việc đề nghị cấp lại hộ chiếu nếu có nhu cầu.

Tiếp đó Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khi nhận đơn trình báo mất hộ chiếu có trách nhiệm chuyển đơn hoặc thông báo nội dung trong đơn về Cục Quản lý xuất nhập cảnh bằng cách nhanh nhất để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó.

Mặt khác Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi nhận được thông tin về hộ chiếu bị mất ở nước ngoài phải thực hiện ngay việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó và thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để cơ quan này có cơ sở xem xét cấp lại hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh cho công dân về nước theo quy định.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top