Việc thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Khi chuyển khoản nhớ phải ghi rõ:
Tên người chuyển khoản: tên cá nhân hoặc tổ chức
Nội dung chuyển khoản: ghi rõ ngôn ngữ gốc – ngôn ngữ dịch, số trang
Thanh toán đủ hay ứng trước
Ví dụ: Tô Phương Chi thanh toán dịch Hoa-Anh, 5 trang, đủ

 Thông tin tài khoản:

1/ Trường hợp không ký hợp đồng kinh tế:

a) Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bến Thành
Chủ tài khoản : Nguyễn Thành Sang
Số tài khoản : 0071.00.20.52.984 (0071002052984)

 

b) Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tân Thuận
Chủ tài khoản : Dương Hồng Ngọc
Số tài khoản : 0181.00.13.07.963 (0181001307963)
c) Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
Chủ tài khoản : Dương Hồng Ngọc
Số tài khoản : 01.01.37.44.06 (0101374406)

 

d) Ngân hàng ACB- PGD Ngô Tất Tố
Chủ tài khoản: Dương Hồng Ngọc
Số tài Khoản: 93575699

2/ Trường hợp ký hợp đồng kinh tế:

Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
Chủ tài khoản : Công ty TNHH Dịch Thuật Phú Ngọc Việt
Số tài khoản : 00.44.72.72.00.01 (004472720001)