SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế:
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Department of Labour, War Invalids and Social Affairs
Địa chỉ:
159 Pasteur, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
159 Pasteur, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Lê Minh Tấn
Mã số thuế:
0301340271 (13/08/1988)
Giấy phép kinh doanh:
148
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top