CÔNG TY CỔ PHẦN VNG – 0303490096

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG – 0303490096
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VNG CORPORATION
Tên viết tắt:
VNG CORP
Địa chỉ:
Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Z06, Street No. 13, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LÊ HỒNG MINH
Mã số thuế:
0303490096 – Ngày bắt đầu thành lập:09/09/2004
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh phát sinh sau thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục theo quy định. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có mã CPC, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm triển khai hoạt động kinh doanh trong phạm vi mô tả của mã CPC được quy định tại Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO (Kèm theo phụ lục Bản giải thích về các dịch vụ liệt kê trong hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên Hợp Quốc). Công ty báo cáo chưa thực hiện đầu tư các hoạt động “Sản xuất linh kiện điện tử; Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Sản xuất thiết bị truyền thông ; Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Sản xuất đồ chơi, trò chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến anh ninh trật tự và an toàn xã hội); sản xuất đồ trang sức (trừ vàng, bạc, đá quý, dược phẩm); Sản xuất đồ điện dân dụng”. Do đó, đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh phát sinh sau thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục theo quy định. Đối với hoạt động Kinh doanh bất động sản: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được cung cấp: “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý giao dịch (có mã CPC 843**)” và “dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**). Đối với ngành nghề “Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, trừ vận tải nội địa”: Doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ vận tải biển quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư. Doanh nghiệp phải thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trang thông tin trên mạng; Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ; và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Đối với hoạt động đại lý mua bán thẻ trò chơi: Doanh nghiệp không được kinh doanh các vật phẩm ghi hình dưới mọi hình thức. Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo đúng các điều kiện quy định tại các tài liệu này. Thông báo này chỉ có giá trị chấp thuận về việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện mua lại phần vốn góp trong Tổ chức kinh tế để hoạt động các ngành nghề kinh doanh như trên. Việc chuyển nhượng vốn góp phải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với các Giấy phép đã được cấp (nếu có) và phải được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định./.
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(CPC 849)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng. Xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu. (CPC 843) (Doanh nghiệp không được cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**))
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa (CPC 748) (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
2750
Sản xuất đồ điện dân dụng
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(CPC 631)
4742
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
(CPC 631)
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
(CPC 631)
6190
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ internet. Cung cấp dịch vụ truy nhập internet (ISP), Cung cấp dịch vụ ứng dụng internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông) (trừ bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp) (Dịch vụ truy cập Internet IAS, không có hạ tầng mạng)
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán máy vi tính, phần mềm máy tính đã đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện điện tử – viễn thông và điều khiển. (CPC 622)
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo thương mại (CPC 871) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quảng cáo thuốc lá và rượu; không được thực hiện hoạt động in ấn và phát hành các ấn phẩm)
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: mua bán văn phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ (trừ kinh doanh dược phẩm). (trừ vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí). (CPC 622)
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: mua bán hàng may mặc. (CPC 622)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) (CPC 7123)
1701
Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: sản xuất sản phẩm từ giấy.
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: – Tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ; – Đại diện cho chủ hàng; – Cung cấp thông tin kinh doanh theo yêu cầu; – Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển; và – Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp; – Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng khi có yêu cầu; – Đàm phán và ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa do công ty vận chuyển. (CPC 7212) (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(CPC 622)
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: sản xuất đồ trang sức (trừ vàng, bạc, đá quý, dược phẩm)
9329 (Chính)
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Kinh doanh trò chơi điện tử. – Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) (CPC 964)
3240
Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: sản xuất đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến anh ninh trật tự và an toàn xã hội).
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) (CPC 7222)
6399
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại. (dịch vụ nhắn tin, dịch vụ PCS – Personal Communication Service) (Dịch vụ viễn thông khác không có hạ tầng mạng)
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: đại lý hoa hồng mua bán thẻ điện thoại, thẻ internet, thẻ trò chơi. (CPC 621)
6201
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: sản xuất phần mềm, tư vấn và cung cấp phần mềm (CPC 849)
Giấy phép kinh doanh:
0303490096 – Ngày bắt đầu thành lập:09/09/2004
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top