Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sở ngoại vụ TPHCM

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sở ngoại vụ TPHCM để tài liệu được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam và nước ngoài, đặc biệt dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự sáng đưa chiều lấy hay trong ngày để kịp thời bổ sung hồ sơ giấy phép lao động, thủ tục kết hôn...với chi phí cạnh tranh nhất, xử lý nhanh nhất...
Các giấy tờ miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nhiều người hiểu lầm rằng hễ giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự là không cần phải chứng nhận lãnh sự nữa, chỉ đúng trong một số trường hợp, và một số trường hợp buộc phải chứng nhận lãnh sự, chẳng hạn như giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ nhập tịch… …

Các giấy tờ miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Scroll to Top