Home Văn bản pháp luật Luật xuất nhập cảnh 2019

Luật xuất nhập cảnh 2019

Luật xuất nhập cảnh 2019 (2019 law of entry and exit of foreigners in Vietnam) thực ra là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2019 (theo số 51/2019/QH14). Vì vậy khi nghiên cứu Luật xuất nhập cảnh, các bạn cần nghiên cứu cả 2 văn bản là Luật xuất nhập cảnh Việt Nam năm 2014 và Luật xuất nhập cảnh 2019 sửa đổi, bổ sung.

Luật xuất nhập cảnh 2019

Các nội dung được đề cập trong Luật xuất nhập cảnh 2019

Luật xuất nhập cảnh 2019 nhằm điều chỉnh một số các quy định xuất nhập cảnh để phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là giúp những người nước ngoài thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục và các cơ quan chức năng tổ chức, triển khai, quản lý tốt hoạt động này. Dưới đây là một số vấn đề mới được đề cập sửa đổi, bổ sung:

  1. Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực, ký hiệu thị thực, thời hạn của thị thực,
  2. Thủ tục cấp thị thực điện tử
  3. Điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài
  4. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú.

Toàn văn Luật xuất nhập cảnh 2019

Luật xuất nhập cảnh 2019 chỉ bổ sung, sửa đổi một số điều trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014. Các bạn hãy xem toàn văn Luật xuất nhập cảnh 2019 dưới đây để biết rõ các quy định mới được ban hành:

https://mienthithucvisa.com/luat-nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-2019-xem-online/

Luật xuất nhập cảnh 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

Căn cứ điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019 thì những quy định mới nhất được sửa đổi, bổ sung trong Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020.

Như vậy, với những ai đang cần nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam hãy cập nhật và nghiên cứu 2 văn bản: Luật xuất nhập cảnh Việt Nam năm 2014 và Luật xuất nhập cảnh 2019 sửa đổi, bổ sung ngay từ bây giờ để thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.