Điểm mới Luật Công chứng 2014

Ngày 20/06 vừa qua, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau (hiện nay có hiệu lực áp dụng):

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Thủ tục đổi bằng lái xe

Điểm mới của luật công chứng 2014

Luật công chứng 2014 gồm 10 chương, 81 điều có những điểm mới là nới rộng quyền của các phòng công chứng tư, nghĩa là các phòng công chứng tư được:

  1. Sao y bản chính các giấy tờ nói chung, và có hiệu lực như các phòng công chứng nhà nước
  2. Xác nhận lên bản dịch, tức chứng thực bản dịch, hay gọi là dịch thuật công chứng, có giá trị như nhà nước.

Mở rộng quyền công chứng cho công chứng viên

cụ thể:

  • Thêm quyền công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại;

Công chứng viên được quyền chứng nhận bản dịch, vậy là đầu năm 2015, Văn phòng công chứng có thể công chứng bản dịch (dịch công chứng).

  • Thêm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

Luật Công chứng 2014

Tuy nhiên siết chặt đào tạo nghề công chứng do chất lượng công chứng phụ thuộc vào công chứng viên:

  • Tăng thời gian đào tạo công chứng lên 12 tháng;
  • Tăng thời gian hành nghề lên 05 năm đối với thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư đồng thời phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề trong 03 tháng mới được miễn đào tạo nghề.

Văn phòng công chứng được phép chuyển nhượng nếu đã hoạt động được 02 năm; công chứng viên chuyển nhượng sẽ không được phép thành lập Văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm.

Luật Công chứng 2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top