Home Hợp pháp hóa lãnh sự - visa.pro.vn Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Nghị định 111/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đã nêu rõ khái niệm chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, cụ thể như sau:

Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

“Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Việc chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.